Ål Anguilla anguilla

Allmänt
Ålen är fortfarande tillåten att fiska i Hjälmsjön. Den är god matfisk som kan anrättas på olika sätt. Rökad ål är det vanligast förekommande sättet att tillaga ålen men det går även att steka ålen eller att koka den och lägga in med gelatin.
Fiskesätt
Mete med daggmask är det vanligaste sättet att fånga ål med. Nattmete med död betesfisk är ett sätt att fånga ålen.